Dom zdravlja Primorsko-Goranska županija

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije središnja je zdravstvena ustanova u regiji koja pruža usluge zdravstvene njege u 14 gradova i 22 općine.

Za potrebe oblikovanja branda Doma zdravlja Primorsko-goranske županije poigrali smo se dvjema geografskim pojavama koje su karakteristične za ovu regiju – morem i planinama (Primorsko-goransko). Sljubljivanjem ovih dvaju elemenata nastao je treći, simbol stilizirane ruke koja pruža njegu cijeloj regiji, što je glavno obilježje ove ustanove.

Domu zdravlja s više od 750 zaposlenika bio je potreban rebranding, ali ponajprije mu je trebao precizno definirani pravilnik, knjiga sa slikovnim prikazom normi koje treba primijeniti u budućnosti kako bi se zadržala koherentnost duž svih komunikacijskih platformi Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

Područje rada:

Vizualni identitet branda
Implementacija branda